Uppehålls- och arbetstillstånd

Vi ger våra klienter biträde och rådgivning inom hela det migrationsrättsliga området, i synnerhet i frågor rörande uppehålls- och arbetstillstånd för såväl arbetsgivare, rekryterings- och bemanningsföretag som enskilda arbetstagare. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i asylärenden.