Konkurs- och obeståndsrätt

Vi har lång erfarenhet av arbete som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer i en rad olika branscher. Därutöver biträder vi våra klienter med obeståndsrättslig rådgivning i återvinningsfrågor, sakrätt, styrelseledamöters personliga ansvar och tillvaratagande av fordringsägares rättigheter. Vi bistår även med utredningar och rådgivning i finansiella krissituationer.