Entreprenadrätt

Vi biträder beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i alla typer av löpande rådgivning, tvister, upphandling av entreprenader, avtalsförhandlingar, upprättande och tolkning av avtal samt i frågor om fel, garantier och besiktning. Byrån har stor kompetens och erfarenhet av att tolka byggbranschens standardavtal på entreprenadområdet.