Bolagsrätt

Vi biträder våra klienter vid bolagsbildning, företagsförvärv, ombildning av företag, bistår med juridisk kompetens i det löpande bolagsarbetet, upprättar nödvändiga dokument samt handlägger likvidationer och avveckling av bolag. Andra bolagsfrågor där vi med sakkunskap kan lämna biträde är kompanjonskap, aktieägaravtal och liknande ärenden.