Avtalsrätt

Vi biträder våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av avtal inom alla rättsområden, både mellan personer och företag, exempelvis kommersiella avtal såsom sekretessförbindelser, tjänste- och konsultuppdrag liksom avtal och allmänna villkor hänförliga till inköp och försäljning, tillverkning och distribution.