Arbetsrätt

Vi biträder våra klienter med rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området såsom vid exempelvis ingående och avslut av anställning, förvärv av företag och verksamheter, omstruktureringar samt förhandlingar med fackliga organisationer. Vi arbetar främst för arbetsgivare men åtar oss i undantagsfall även uppdrag för anställda.