Elin SkeppstedtAdvokat
  NORDSTRÖM ADVOKATER

  Kontakt

  T: 018 – 15 76 80
  M: 0705 – 23 71 71
  E: elin.skeppstedt@nordstromadvokater.seE: elin.skeppstedt
  Linkedinprofil

  Elin Skeppstedt

  ADVOKAT

  Utbildning

  Jur kand, Uppsala Universitet 2013

  Erfarenhet

  • Västmanlands tingsrätt, 2012
  • Advokatfirman Lindahl, 2013-2018
  • Verksam vid Nordström Advokater sedan 2018
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2016

  Verksamhetsinriktning

  Fastighetsrätt, särskilt bruksrätter till fast egendom såsom hyra, arrende och servitut samt äganderättsfrågor och tvångsianspråktagande av fastighet. Mark- och miljöfrågor samt fastighetsbildning.

  Språk

  Svenska och engelska.