Rådhuskompaniet AB i konkurs

 i Konkurser, Nyheter, Okategoriserade

Rådhuskompaniet AB har den 7 mars 2019 försatts i konkurs efter beslut av Uppsala tingsrätt. Advokaten Oskar Nordström är förordnad som konkursförvaltare.

Bolaget bedriver modevaruhus i Rådhuset på Stora Torget i Uppsala.

Fram till den 7 april 2019 kommer utförsäljning av Rådhuskompaniets kläder, skor och accessoarer att ske till nedsatta priser. Samtliga varor, även vårens kollektion, rabatteras.

Notera att Filippa K inte berörs av konkursen.

Bytesrätt eller öppet köp tillämpas inte under utförsäljningen.

Dessvärre kan presentkort, tillgodokvitton och likande inte längre användas. Några undantag från denna regel är inte heller möjliga.

Skälen till detta är att presentkort m.m. utgör ett krav mot Rådhuskompaniet AB som uppkommit före konkursbeslutet. Eftersom alla borgenärer (personer med krav mot bolaget) enligt lag ska behandlas lika är den enda möjligheten att få betalt för ett sådant krav genom utdelning i konkursen. För att den som innehar ett presentkort eller tillgodokvitto ska ha möjlighet att ta del av eventuell utdelning i konkursen måste hen bevaka sin fordran i konkursen.

Den som önskar bevaka en fordran gör detta via mail: info@nordstromadvokater.se. I detta mail anges, vad fordran avser (presentkort, tillgodokvitto), dess belopp, borgenärens namn och adress. Uppsala tingsrätt kommer efter detta att hålla berörda underrättade i ärendet.

 

Uppsala den 12 mars 2019

 

Konkursförvaltaren