Nordström Advokater söker uppsatspraktikanter

 i Nyheter

Nordström Advokater är en allmänpraktiserande advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot affärsjuridik, insolvensrätt, fastighets- och hyresrätt samt brottmål. Byrån ligger centralt placerad längst med Fyrisån i Uppsala.

Vi erbjuder löpande studenter som skriver sin examensuppsats att göra 10 veckors praktik på byrån där studenten ges en möjlighet att få en inblick i verksamheten på en advokatbyrå och samtidigt ges input på studentens tankar kring uppsatsskrivande, arbetssökande etc.

Är du i slutet av din juristutbildning och nyfiken på hur det är att arbeta på en advokatbyrå är du välkommen att kontakta advokat Daniel Svensson för mer information.