Ansökningar om arbetstillstånd via Nordström Advokater

 i Nyheter, Okategoriserade

Nordström Advokater har av Migrationsverket certifierats för ansökningar om arbetstillstånd. Vi bistår arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft från utlandet, eller anställda som behöver förlänga sitt arbetstillstånd,  i ansökningsprocessen.

En ansökan genom ett certifierat företag innebär också en betydligt kortare handläggningstid, normalt sett 10 dagar, mot vad som gäller vid en vanlig ansökan.

Kontakta advokat Henrik Stolare för mer information.