Advokat Sara Lööf

Utbildning:

Jur kand Uppsala Universitet 2005.

Juridikstudier vid Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 2004.

Erfarenhet:

Tingsnotarietjänstgöring Stockholms tingsrätt, 2006-2008.

Advokatfirman Wistrand, 2008-2013.

Advokatfirman Lindahl, 2013-2017.

Konkursförvaltare sedan 2014.

Advokatfirman Wijk & Nordström, 2017-.

Verksamhetsinriktning:

Obeståndsrätt, arbetsrätt, tvistemålsprocesser i allmän domstol och skiljenämnder, samt allmän affärsjuridisk rådgivning.

Språk:

Engelska och tyska.