Olle

olof.wijk@wn.nu

Telefon direkt: 070-6443965

Advokat Olof Wijk

Utbildning:

Jur kand, Uppsala Universitet 1971.

Erfarenhet:

Tingstjänstgöring vid Jämtbygdens tingsrätt 1971-1974,  Allmänna advokatbyrån i Sundsvall och Uppsala 1974-1986. Verksam vid Advokatfirman Wijk & Nordström AB från starten år 1986. Utträdde 2014 ur advokatfirman men fortsätter som samarbetande advokat via Advokat Olof Wijk AB. Ledamot av advokatsamfundet sedan 1977.

Verksamhetsinriktning:

Bouppteckningar, arvskiften och arvstvister, bodelningar efter skilsmässa och separation, testamenten, gåvobrev, faderskapsärenden, underhållsbidrag, Notarius Publicus.