Advokat Katrin Björklund

Utbildning:

Jur kand Uppsala Universitet 2005.

Erfarenhet:

Trainee vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2005-2007.

Advokat/biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl 2007-2014.

Legal Counsel Moretime Business Partner AB under 2014.

Verksam vid Advokatfirman Wijk & Nordström AB sedan 2014.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010 (med kortare avbrott under 2014)

Verksamhetsinriktning:

Bolags- och avtalsrätt, allmän affärsjuridik, hyresrätt, arbetsrätt, brottmål och obeståndsrätt.