Advokat Henrik Stolare

Utbildning:

Jur kand Uppsala Universitet 2000

Erfarenhet:

Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Uppsala län och Enköpings tingsrätt 2001-2003.

Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB 2003-2014.

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2006.

Advokatfirman Wijk & Nordström sedan 2014.

Verksamhetsinriktning:

Brottmål och utlänningsrätt. Skadeståndsrätt, särskilt personskaderegleringar. Socialrätt. Ekonomisk familjerätt.