Advokat Erik Hedwall

Utbildning:

Jur kand, Uppsala Universitet 2010.

Erfarenhet:

Arbete vid advokatbyrå och juristbyrå 2010-2011

Tingsnotarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt 2011-2013.

Verksam vid Advokatfirman Wijk & Nordström AB sedan 2013.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2015.

Verksamhetsinriktning:

Ekonomisk familjerätt (såsom arvsrätt, bodelningar, testamenten m.m.), allmän förmögenhetsrätt, tvistlösning och processrätt, obeståndsrätt samt brottmål.