Advokat Conny Engstrand

Utbildning:

Jur kand Uppsala Universitet 2000.

Erfarenhet:

Skattemyndigheten i Gävle 1988-1994, Skattebrottsenheten i Gävle 1998-1999, Skattemyndigheten i Västerås 1999-2000, tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt 2000-2002. Verksam vid Advokatfirman Wijk & Nordström AB sedan 2002.

Ledamot av advokatsamfundet sedan 2006.

Verksamhetsinriktning:

Arbetsrätt, allmän affärsjuridik, obeståndsrätt, fastighetsrätt samt brottmål. Tvistemålsprocesser i allmän domstol och skiljenämnder.