Uppsala

Besöksadress
Östra Ågatan 37
Uppsala

Postadress
Box 1022
751 40 Uppsala

Telefon: 018 – 15 76 80

info@nordstromadvokater.se

Byrån har även kontor i Sala på Rådmansgatan 15.