Uppsala

Besöksadress
Östra Ågatan 37
Uppsala

Postadress
Box 1022
751 40 Uppsala

Telefon: 018 – 15 76 80
Fax: 018 – 69 41 57

info@nordstromadvokater.se

Byrån har även kontor på Rådmansgatan 15 i Sala.