Konkurser

Nordström Advokater har fem advokater som löpande förordnas av Uppsala tingsrätt som konkursförvaltare. För det fall du behöver komma i kontakt med någon av dessa finns under denna flik kontaktinformation. Vidare finns under denna flik information om hur du på enklaste sätt anmäler fordringsanspråk eller krav på lönegaranti i en pågående konkurs.