Vi hjälper er genom konkursen

Obeståndsrätten omfattar de rättsregler som är hänförliga till en persons eller ett företags bristande betalningsförmåga. Det är således ett brett rättsområde, som i hög grad ansluter till rättsområden utanför själva obeståndsrätten. Vår verksamhet är inriktad på såväl konkursförvaltning som företagsrekonstruktioner, ackordsuppgörelser och likvidationer. Våra konkursförvaltare har lång erfarenhet av förvaltning av alla slags företag. Det kan vara bolag med pågående verksamhet, anställda och dotterbolag eller mindre enmansbolag. Vi tillhandahåller en mängd tjänster på obeståndsrättens område som sträcker sig från aktieägares och styrelseledamöters personliga ansvar till tillvaratagande av fordringsägares rättigheter. Det finns olika sätt att bemöta ett företags betalningssvårigheter och en noggrann utredning av de olika möjligheterna kan medföra att de eventuella ekonomiska skadeverkningarna begränsas avsevärt. Även för företag där verksamheten skall avvecklas kan val av metod vara avgörande. Vi bistår med utredningar om vad som är det bästa tillvägagångssättet för ditt företag.