Föreläsningar

Nils är en van föreläsare inom fastighetsrätt, främst om hyra, arrende, servitut och ledningsrätt samt äganderätt. Han är föreläsare åt bl.a. Blendow Group Institute, BFAB och Fastighetsrätt Syd AB. Utöver föreläsningar åt utbildningsföretag åtar sig Nils att ordna och utforma utbildningar och föreläsningar inom ämnesområdet fastighetsrätt åt fastighetsbolag, kommuner och andra.

Författare

Nils är författare till aktuell fastighetsrättslig litteratur, som även används vid utbildning bl.a. vid universitet

Publikationer på Norstedts Juridik AB

Författare tillsammans med Stieg Synnergren till böckerna:

 • Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (sjätte uppl. 2018)
 • Bostadshyresavtal i praktiken (även Christina Wahlström medförfattare (femte   uppl. 2018)
 • Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (femte uppl. 2018)
 • Upplåtelser för ledningar och master i praktiken (andra uppl. 2015)
 • Lagbokskommentaren Jordabalken 7, 12 och 14 kap. (andra uppl. 2012)
 • Jordabalken 7 kap., En kommentar – De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m. (första uppl. 2017)
 • Jaktarrendeavtal i praktiken (andra uppl. 2008)

Författare tillsammans med advokaten Assur Badur till:

 • Fastighetstransaktioner i praktiken (även Ulf Jensen och Stieg Synnergren är medförfattare) (andra uppl. 2017)
 • Modellavtal med djupkommentarer i den digitala programvaran Crito för fastighetsöverlåtelse, fastighetsregleringsöverenskommelse samt lokalhyra

Följande av publikationerna ingår i Zeteo

 • Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (sjätte uppl. 2018)
 • Upplåtelser för ledningar och master i praktiken (andra uppl. 2015)
 • Lagbokskommentaren Jordabalken 7, 12 och 14 kap. (uppdaterad i Zeteo 2018)
 • Jordabalken 7 kap., En kommentar – De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m. (uppdaterad i Zeteo 1 juni 2017)