Disir Productions AB i konkurs

 i Nyheter

Disir Productions AB, org. nr 559026-6473, försattes i konkurs av Uppsala tingsrätt den 14 november 2023. Bolagets verksamhet har bestått i att producera program och visualiseringar med fokus på historiska miljöer vilka bl.a. tillgängliggjorts genom bl.a. VR-funktioner på museer samt i form av mobilappar. Konkursförvaltaren infordrar nu anbud på rörelse och tillgångar senast den 29 februari 2024.

Se bifogat anbudsunderlag samt bilaga om verksamheten.

Vänligen kontakta konkurshandläggare Melvin Norström per e-post på melvin.norstrom@nordstromadvokater.se vid eventuella frågor.