Byråns konkursförvaltare

Följande advokater förordnas löpande som konkursförvaltare av domstolarna i framförallt Uppsala och Gävle.