Bevakningsförfarande i Rådhuskompaniet AB i konkurs

 i Konkurser, Nyheter, Okategoriserade

Konkursförvaltaren har påkallat bevakningsförfarande i rubricerad konkurs.

Den som vill bevaka sin fordran i konkursen ska anmäla det skriftligen till Uppsala tingsrätt senast den 7 november 2019. Tingsrättens målnummer är K 1532-19.

Anmärkningsfristen pågår därefter fram till den 5 december 2019.

Om anmärkning görs kommer förlikningssammanträde att hållas vid tingsrätten den 20 december 2019.