Advokatfirman Wijk & Nordström förstärker inom fastighetsrätt

 i Nyheter

Vi på Advokatfirman Wijk & Nordström är mycket glada att idag få presentera två nya och mycket välrenommerade medarbetare, Nils Larsson och Elin Skeppstedt, som från och med den 1 september är verksamma vid Advokatfirman Wijk & Nordström.

nils_larsson_webb

Nils Larsson (advokat) är ledande inom fastighetsrätten i Sverige och arbetar fullt ut inom detta område, särskilt bruksrätter till fast egendom, såsom hyra, arrende och servitut samt äganderättsfrågor och tvångsianspråktagande av fastighet. Nils har sin bakgrund som förbunds- och chefsjurist vid LRF samt därefter arbete på flera större advokatbyråer. Nils är också författare och har skrivit om bl.a. kommersiella hyres- och arrendeavtal, bostadshyresavtal, fastighetstransaktioner, ledningsrätt och jaktarrende. Han har även författat delar av lagkommentaren till Jordabalken.

Nils Larsson
nils.larsson@wn.nu
+46 705 588 070

elin_webb

Elin Skeppstedt (advokat) har tidigare erfarenhet av arbete på annan affärsjuridisk byrå. Elin har sin huvudsakliga inriktning inom fastighetsrätt, särskilt bruksrätter till fast egendom såsom hyra, arrende och servitut samt äganderättsfrågor och tvångsianspråktagande av fastighet. Elin arbetar även med mark- och miljöfrågor samt fastighetsbildning.

Elin Skeppstedt
elin.skeppstedt@wn.nu
+46 70 523 71 71